Ολοκληρωμένες λύσεις για:

Υπηρεσίες Φύλαξης και Ασφαλείας

Συστήματα - Εξοπλισμός Προστασίας


Διαπίστευση της Majesty Security Hellas με ISPS CODE


H Majesty Security Hellas, είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας επί όλων των αντικειμένων που καλύπτει η έννοια Security, και μάλιστα εξειδικευμένων, φθάνονατας μέχρι την κάλυψη-πρόληψη που αφορούν την Education Security, Mass Media Securtiy, Aviation Security, Marine Security κ.λ.π

Η ανάπτυξη της Majesty Security είναι ραγδαία, τόσο από πλευράς κύκλου εργασιών όσο και από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. Έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε πολλούς Νομούς της Ελλάδας και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας.

Η επιτυχημένη πορεία της Majesty Security χτίστηκε πάνω στη φιλοσοφία του σωστού συνδυασμού ανθρώπινου παράγοντα και τεχνολογίας.